ÇEVRE DEĞERLERİMİZ

Fabre Asansör Üst Yönetimi olarak ; yürürlükteki  ilgili yasalara ve mevzuatlara uygun, çevre koruma ve çevre risklerini kontrol etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, referans standartlar ve yürürlükteki yasal zorunluluklar paralelinde yerine getirmeyi taahhüt ettiği şartlarını dikkate alarak, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardına uygun Çevre Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaktadır.

Fabre Asansör Üst Yönetimi olarak uygulamaya başladığımız Çevre Yönetim Sistemine gereken uyum ve önemi göstermeye ve en uygun şekilde gereken kaynakları tahsis etmeye kararlıyız.

Yaşadığımız çevrede tüm çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve herkesin kirlenmenin önlenmesi için istekli ve yapıcı olması temel önceliklerimiz  arasındadır.

Kurum vizyonundaki en önemli unsurlardan biri olan “ürünlerimizde ve üretimimizde kullandığımız her türlü malzeme ve metotla kaynak kullanımı ve çevre kirliliğini azaltıcı önlemleri almak” , Fabre Asansör; Çevre Politikası ile yasal mevzuat ve iş süreçleri arasında bütünlük sağlayarak, Çevre kapsamında planlı ve sistematik çalışmaların devreye alınmasını,kalıcı çözümlerle çevre kirlenmesini önlemeye çalışmayı teşvik etmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi konusundaki hedefimiz “Çevreyi Korumak Ve Sosyoekonomik İhtiyaçlarla Denge İçerisinde Değişen Çevre Şartlarına Tepki Vermek İçin Bir Çerçeve Sağlamaktır”dır.Bu hedefimize ulaşmak için çalışanlarımızın katılımı ve gereken kaynakların tahsisi ile ilgili çalışmalarımıza aralıksız olarak devam etmekteyiz.