ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Fabre Asansör Üst  Yönetimi ve Tüm Çalışanları Olarak ;

  • Çevreye Karşı Sorumluluklarımızın Farkındayız.
  • İnsan Sağlığı, İşletmenin Güvenliği ve Çevrenin Korunması Konularında Standardlara Uymayı, Hatta Aşmayı İlke Edindik .
  • Çevreyi ve Doğayı Koruma Konusunda Üzerimize Düşen Yasal Sorumlulukları Yerine Getirerek, Yürürlükteki Mevzuatlar ve Standardları Uygulamayı,
  • Faaliyetlerimiz Sonucunda Oluşabilecek Tüm Riskler Belirlenerek; Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Azaltmak, Mümkün Olduğunca Kirliliği Henüz Kaynağında Önlemek İçin Çalışmalar Yapmayı,
  • Çevre Acil Durumları ve Riskleri Dahil , Doğal Kaynakları Akılcı, Tasarruflu Kullanmak İçin Atıkları Azaltıcı Geri Dönüşüm Teknikleri Uygulamayı, Enerjinin Verimli Kullanılması, Çevre Etkilerimizin Azaltılması İçin Gerekli İnsan, Teknolojik ve Finansal Kaynakları Sağlayacağımızı,
  • Yaşadığımız Çevreyi Ödünç Aldığımız ve Yaşanabilir Bir Çevreyi Çocuklarımıza Bırakacağımız Bilinciyle, Paydaşlarımızın İçinde Yaşadıkları Ekolojik Çevre Sistemlerini Anlamalarını, Sistemdeki Yerlerini Kavramalarını Sağlayarak, Paydaşlara Çevre Sorunlarının Çözümüne Etkin Katılım Yönünde Beceri ve Alışkanlıkları Kazandırmayı,
  • Tüm Süreçlerimizin Planlaması ve Uygulamasında Çevreyle Uyumlu Sürekli Gelişmeyi ve İyileşmeyi Toplumsal Bir Görev Olarak Kabul Etmeyi, Uyguladığımız Çevre Yönetim Sistemİ ve Faaliyetlerimizi Sürekli Denetleyerek, İlgili Tarafların Denetlemesine ve Kamuoyunun Bilgisine Açık Tutacağımızı,

Toplam Kalite Yönetimi Bütünü İçerisinde Çevre Kalitesinin Devamlılığının Sağlanmasını Taahhüt Ederiz.