İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Fabre Asansör Üst Yönetimi olarak,  Ürünlerimizin;  Müşterilerimize ulaşması aşamasında ve sonrasında , kaliteli ve güvenilir bir marka  olmak için tüm Varlığımızla çalışırız.

Varlık nedenimize ulaşmak için ;

  • Tüm Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak öncelikli amacımız olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde gözden geçirilmesi ile sürekli iyileştirme ve gelişimi sağlamak,
  • Sıfır Kaza,Sıfır Meslek Hastalığı Misyonu ile en önemli değerimiz çalışanlarımızla, faaliyet gösterdiğimiz her yerde; yürürlükteki Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yasa, Mevzuat ve Diğer Şartlara uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Taahhüdümüzü gerçekleştirmek için;

  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz,
  • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için yöntemler geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,
  • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak önlemleri alırız,
  • Çalışanlarımızda, Tedarikçilerimizde ve Ziyaretçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız,
  • İSG Uygulamalarımızla, örnek bir Kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışır, İSG Politikamız’In kamuoyu bilgisine açık halde olmasını sağlarız.